Politika IMS-a

LUX GRADNJA je specijalizovana za građevinske poslove, izgradnju stambenih i nestambenih zgrada i njihovu rekonstrukciju.

Sistemska vizija LUX GRADNJE je usmerena na održavanje i unapređivanje kvaliteta svojih usluga i zadovoljstva svojih korisnika, i dugoročnu efektivnost ciljeva u vezi zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u svim svojim procesima.

Ponosni smo na postignute rezultate koji su odraz kompetentnosti, efektivnosti i efikasnosti rada našeg tima. Kvalitet naše usluge podrazumeva profesionalan i odgovoran odnos prema korisniku kako bi se na najbolji način izašlo u susret svakom zahtevu korisnika, takođe i unapređenju sistema i procesa rada u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Osnovni cilj preduzeća je kvalitet naših usluga i zadovoljenje korisnika usluga.

  Politiku IMS sprovodimo kroz:
 • uspostavljanje integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018
 • angažovanje svih zaposlenih na realizaciji planiranih aktivnosti
 • uspostavljanje uzajamno korisnih odnosa sa svim poslovnim partnerima
 • procesni pristup u realizaciji i neprekidno unapređenje poslovanja
 • konstantnu posvećenost ekološkom učinku u zaštiti životne sredine
 • konstantnu posvećenost bezbednosnom učinku u bezbednosti i zaštiti na radu
 • upravljanje rizicima i prilikama na procesu.
  Ciljeve u oblasti upravljanja integrisanim sistemom menadžmenta ostvarujemo kroz:
 • upravljanje procesima kroz konstantno unapređenje kvaliteta usluga
 • težnju za stalnim unapređenjima svojih procesa rada, zadržavanje postojećih klijenata i osvajanje novih tržišta
 • konstantno ulaganje u kompetencije zaposlenih i opremu u cilju održavanja i unapređenja tehnološkog, estetskog i edukativnog nivoa
 • unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja resursa
 • kontinuirano poboljšanje učinka u oblasti zaštite životne sredine
 • stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu
 • stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti IMS
 • dosledno poštovanje zakona, standarda i ugovora koji su relevantni za rad organizacije
 • ispunjenje očekivanja lokalne društvene zajednice.
 • konsultacije i učešće radnika u BZNR sistemu.

Posvećenost da se zadovolje potrebe korisnika usluga i da se na taj način zadrže postojeći i privuku budući korisnici usluga, predstavlja osnovni zadatak i merilo kvaliteta za sve zaposlene.

U tom pogledu, stručnost i stalno usavršavanje zaposlenih su neophodni u postizanju kvaliteta pri izvršavanju zadataka. U preduzeću pažljivo biramo zaposlene, koji svojim znanjem, iskustvom, profesionalnošću i posvećenošću ostvaruju izuzetne rezultate u dužnostima koje su im dodeljene.

Efektivan sistem ostvaruje se konstantnom primenom i poboljšanjem pravila, preispitivanja rizika i prilika, primenom kontrolnih mera za smanjenje rizika i poboljšanja prilika, analizu mogućih incidenata, primenu naprednih tehnologija i usavršavanje znanja u oblasti efektivnosti i efikasnosti.

Integrisani sistem menadžmenta pruža okvir da klijentima i korisnicima ukažemo da se naša usluga odvija kroz definisan, odgovoran i pravovremen način, pri tom poštujući zakonske i druge zahteve koje se odnose na zaštitu životne sredine, bezbednosti i zdravlje na radu.